Proces verbal pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor de infirmiera debutanta