PROIECT: „CREȘTEREA CAPACITĂȚII FURNIZORILOR PUBLICI DE SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU CATEGORIILE VULNERABILE DIN JUDEȚUL DOLJ DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19″